Informacje


Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych

ul. Kilińskiego 15a
40-062 Katowice

tel. (32) 251 02 64
karmelitanki@archidiecezja.katowice.pl

do albumu

konto bankowe: 57 1240 2959 1111 0010 1019 2141

16.10.2014 – 25-lecie naszej obecności w Katowicach