Informacje


Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych

ul. Kilińskiego 15a
40-062 Katowice

tel. (32) 251 02 64

Konto bankowe klasztoru : 57 1240 2959 1111 0010 1019 2141

Bank Pekao SA,
Oddział II w Katowicach ul. Warszawska 8

Uwaga! zmiana adresu e-mail:
karmelitanki@archidiecezja.katowice.pl

do albumu