Menu

Etapy formacji

Etapy formacji

Postulat - Po wcześniejszym zapoznaniu się wspólnoty z kandydatką oraz jej oficjalnym zgłoszeniu następuje przyjęcie do postulatu, który trwa co najmniej 8 miesięcy. Pod kierunkiem Mistrzyni nowicjatu postulantka jest wprowadzana w styl życia, łączący samotność i oddzielenie od świata z wymogami życia wspólnotowego. Nowicjat - Nowicjat rozpoczyna się obrzędem Obłóczyn, podczas których kandydatka otrzymuje habit Zakonu, biały welon i nowe imię. Głównym zadaniem nowicjatu, który trwa dwa lata, jest przyswojenie sobie przez nowicjuszkę ducha naśladowania Chrystusa w formie właściwej dla Karmelu Terezjańskiego, ukierunkowanie na życie w obecności Bożej i szukanie Go we wszystkim, w milczeniu i samotności jak i pośród codziennych zajęć. Śluby czasowe - Śluby czasowe składa się na okres jednego roku i odnawia co roku przez trzy kolejne lata. Śluby wieczyste - Po upływie okresu ślubów czasowych składa się profesję wieczystą. Od tego momentu mniszka jest definitywnie włączona do wspólnoty klasztoru. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie przynajmniej szkoły średniej oraz zdrowie fizyczne i psychiczne.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!