Menu

O Klasztorze

HISTORIA KARMELU KATOWICKIEGO

Klasztor jest fundacją Karmelu wrocławskiego. Powstał z inicjatywy bpa Herberta Bednorza, ordynariusza katowickiego. 27 września 1983 r. karmelitanki wrocławskie podpisały zgodę na przyjęcie fundacji, a 20 maja 1984 r. bp Herbert Bednorz poświęcił plac pod budowę klasztoru w centrum Katowic. Klasztor został wzniesiony z ofiar kleru diecezjalnego przy wydatnej pomocy Zakonu. 16 października 1989 r. nastąpiło erygowanie klasztoru. Nowy ordynariusz katowicki bp Damian Zimoń dokonał uroczystego poświęcenia wykończonego skrzydła klasztoru, wprowadził do niego 14 sióstr przybyłych z Wrocławia i zamknął klauzurę papieską. On też 25 sierpnia 1991r. dokonał uroczystej konsekracji kaplicy, poświęcił ukończony klasztor i rozszerzył klauzurę papieską na cały jego teren.

KLAUZURA

Wiele osób pod natchnieniem Ducha Świętego przyjęło zaproszenie Chrystusa skierowane do Jego uczniów (Mk 6,31) i podążyło na samotność, by w Duchu i prawdzie adorować Ojca (J 4,23); a pozostając blisko Mistrza i słuchając Jego słów wybrali to, co jedynie konieczne. Ten rodzaj życia naśladuje Chrystusa ,,kontemplującego na górze” i jest uczestnictwem w Jego paschalnej tajemnicy, ponadto, w sposób szczególny realizuje i uwidacznia kontemplacyjne powołanie Kościoła, oblubienicy, która ukryta z Chrystusem w Bogu, szuka tego, co w górze, w czujnym oczekiwaniu na ostateczne objawienie Pana (Kol 3,1-4). Cel i wymagania klauzury terezjańskiej zachowują nieprzemijającą wartość. Są one bowiem zgodne z radykalnym naśladowaniem Chrystusa i wyrzeczeniem ewangelicznym, chronią wolność i harmonię życia wspólnotowego, sprzyjają całkowitemu oddaniu się Bogu w życiu Kontemplacyjnym dla Kościoła. Mniszki w samotności i milczeniu, w ciągłej modlitwie i ochoczej pokucie są otwarte wyłącznie na Boga, w Mistycznym Ciele Chrystusa, w którym ,,wszystkie członki nie spełniają tej samej czynności” (Rz 12,4), zawsze zachowują znamienitą cząstkę, choćby nawet nagliła konieczność czynnego apostolatu.

PRACA

Naśladując Chrystusa, który w Nazarecie pracował własnymi rękami, oraz w duchu posłuszeństwa zaleceniom Reguły, mniszki chętnie poddają się powszechnemu prawu pracy, dzieląc los ubogich, świadome , że także przez pracę włączają się w zbawcze dzieło Chrystusa.  Sprzątamy, gotujemy, szyjemy, pierzemy. Spełniamy powierzone nam obowiązki i w miarę możliwości wykonujemy prace artystyczne. Warto wrócić do Horarium dnia mniszek, aby poznać jaką ilością czasu dysponują na pracę. Dlatego głównie utrzymujemy się z jałmużny.

PLAN DNIA

5.30 – Wstawanie
5.55 – Anioł Pański, Jutrznia
6.30 – EUCHARYSTIA, Dziękczynienie, śniadanie
7.45 – modlitwa myślna
8.45 – Tercja – modlitwa przedpołudniowa
9.00 – praca
11.30 – formacja
11.50 – Seksta – modlitwa południowa Anioł Pański, litania do Matki Bożej i modlitwy do świętych Karmelu
12.20 – obiad, zmywanie naczyń
13.00 – rekreacja
14.00 – Nona – modlitwa popołudniowa
14.15 – czytanie duchowne
15.00 – dziękczynienie Chrystusowi za Jego zbawczą mękę i śmierć, zawierzenie Mu wszystkich konających modlitwa różańcowa (indywidualnie)
15.30 praca
16.30 Nieszpory
17.00 modlitwa myślna
18.10 – kolacja, zmywanie naczyń
18.50 – rekreacja
19.30 – Kompleta
21.00 – Apel Jasnogórski, Godzina Czytań

ETAPY FORMACJI

Postulat – Po wcześniejszym zapoznaniu się wspólnoty z kandydatką oraz jej oficjalnym zgłoszeniu następuje przyjęcie do postulatu, który trwa co najmniej 8 miesięcy. Pod kierunkiem Mistrzyni nowicjatu postulantka jest wprowadzana w styl życia, łączący samotność i oddzielenie od świata z wymogami życia wspólnotowego.

Nowicjat – Nowicjat rozpoczyna się obrzędem Obłóczyn, podczas których kandydatka otrzymuje habit Zakonu, biały welon i nowe imię. Głównym zadaniem nowicjatu, który trwa dwa lata, jest przyswojenie sobie przez nowicjuszkę ducha naśladowania Chrystusa w formie właściwej dla Karmelu Terezjańskiego, ukierunkowanie na życie w obecności Bożej i szukanie Go we wszystkim, w milczeniu i samotności jak i pośród codziennych zajęć.

Śluby czasowe – Śluby czasowe składa się na okres jednego roku i odnawia co roku przez trzy kolejne lata.

Śluby wieczyste – Po upływie okresu ślubów czasowych składa się profesję wieczystą. Od tego momentu mniszka jest definitywnie włączona do wspólnoty klasztoru. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie przynajmniej szkoły średniej oraz zdrowie fizyczne i psychiczne.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!